Hey xin chào các huynh đệ, lại là mình “Un Tổng – Tổng đàn chủ WordPress hội” đây. Ngày hôm nay quay trở lại Un Tổng tôi xin chia sẻ cho các huynh đệ nào đang dùng Plugin Rank Math SEO cách chỉnh sửa cảnh báo “Supply” và “Tool” khi dùng RECIPE / HOWTO. Không dài dòng nữa, vào thẳng vấn đề chính nhé.

Recipe / How-to trong google search là gì?

Các huynh đệ có thể hiểu đơn giản, Recipe được dùng khi người dùng tìm kiếm một công thức nấu ăn hay công thức pha chế một đồ uống nào đó, thì Google sẽ sử dụng đoạn khai báo Recipe trên Website của các huynh đệ để hiển thị công thức đó trên Google Mobile Search và Google Mobile Image theo những cách thú vị hơn cho người dùng để tăng tương tác.

Còn trong trường hợp các huynh đệ có công thức nhưng không phải cho món ăn hay đồ uống, mà đơn giản chỉ là cách làm một thứ gì đó, ví dụ như “cách thắt cà vạt”, thì Google recommend các huynh đệ hãy dùng How-to để hiển thị bắt mắt hơn.

Recipe / How-to trong Google Search
Recipe / How-to trong Google Search

Check trang web của bạn có đúng cú pháp Recipe / How-to

Các huynh đệ truy cập vào trang này https://search.google.com/test/rich-results để kiểm tra trang web của huynh đệ có khai báo cấu trúc Recipe hay How-to hay bất kỳ một dữ liệu chi tiết nào khác không nhé.

Kiểm tra cấu trúc trong Google Search
Kiểm tra cấu trúc trong Google Search
Cấu trúc How-to hợp lệ Google Search
Cấu trúc How-to hợp lệ Google Search

Nếu trang của huynh đệ có cấu trục Recipe / How-to thì kết quả trả về sẽ hiển thị như hình bên trên.
Để làm được cấu trúc Recipe / How-to thì có các plugin SEO trong wordpress có thể hỗ trợ các huynh đệ như Yoast SEO, Rank Math SEO,…

Đối với các huynh đệ đang sử dụng plugin Rank Math SEO thì ắt hẳn khi kiểm tra dữ liệu chi tiết bên trên thì sẽ hầu như xuất hiện cảnh báo thiếu trường “Supply” và “Tool”.

Cấu trúc How-to cảnh báo Supply Tool
Cấu trúc How-to cảnh báo Supply Tool

Supply / Tool là gì?

 • Supply: Hiểu cho đơn giản thì Supply giống như là nguyên liệu đầu vào để chế biết món ăn, hay nguyên liệu để pha chế, nguyên liệu để thông qua quá trình thực hiện (Recipe / Howto) sẽ tạo thành một sản phẩm nào đó.
 • Tool: đúng như cái tên của nó, Tool là công cụ để thực hiện việc chế biến nguyên liệu, hoặc tác động vào vật liệu để tạo nên sản phẩm.

Hiện tại Rank Math SEO vẫn chưa hỗ trợ tạo Supply và Tool

Plugin Rank Math SEO vẫn đang lên kế hoạch để update phần “Supply” và “Tool” này, vậy thì trong thời gian này, các huynh đệ có thể để yên như vậy chờ Rank Math SEO cập nhật, hoặc làm theo cách của Un Tổng bên dưới đây.

Sửa cảnh báo Supply Tool trong Rank Math SEO

Cách thêm Supply và Tool vào bài viết đang sử dụng Rank Math SEO:

Thời gian cấu hình: 15 minutes

1. Tải và cài Plugin Advanced Custom Fields

Cài plugin Advanced Custom Fields

Truy cập vào menu Plugins và cài đặt Advanced Custom Fields

2. Tạo hai trường “rankmath_supply_field” và “rankmath_tool_field”

Add Field Supply trong Advanced Custom Field

Truy cập vào Plugin Advanced Custom Fields và Add New Field Group. Trong Field Group tiến hành “Add Field” tạo 2 trường “rankmath_supply_field” và “rankmath_tool_field” với định dạng là “Text”.

3. Thêm code vào file functions.php của Theme

Add Supply Tool vào functions Theme

Chèn đoạn code vào file functions.php, đoạn code được chia sẽ bên dưới đây

Chi tiết Bước 1: Tải và cài Plugin Advanced Custom Fields

Các huynh đệ có thể xem lại bài viết SỬA LỖI WEBP có hướng dẫn cách cài đặt Plugin Advanced Custom Fields

Chi tiết Bước 2: Tạo hai trường “rankmath_supply_field” và “rankmath_tool_field”

Các huynh đệ truy cập vào Plugin Advanced Custom Fields và tạo Field Group mới nhé

Tạo group trong Advanced Custom Fields
Tạo group trong Advanced Custom Fields

Trong phần “Location”, các huynh đệ chọn “Post Type” => “is equal to” => “Bài Viết” nhé

Add Field Supply trong Advanced Custom Field
Add Field Supply trong Advanced Custom Field

Tiếp theo các huynh đệ nhấn vào “Add Field” bên trên và tạo trường “Supply”

Chú thích: 

 • Field Label: RankMath Supply Field
 • Field Name: rankmath_supply_field
 • Field Type: Text
 • Instructions: Supply 1 | Supply 2 | Supply 3
 • Placeholder Text: Supply 1 | Supply 2 | Supply 3

Tương tự các huynh đệ tạo trường “Tool”

Add field Tool trong Advanced Custom Fields
Add field Tool trong Advanced Custom Fields

Chú thích:

 • Field Label: RankMath Tool Field
 • Field Name: rankmath_tool_field
 • Field Type: Text
 • Instructions: Tool 1 | Tool 2 | Tool 3
 • Placeholder Text: Tool 1 | Tool 2 | Tool 3

Chi tiết bước 3: Thêm code vào file functions.php của Theme

Các huynh đệ vào file functions.php trong Theme và thêm đoạn code này vào cuối file là được nhé.

add_filter( 'rank_math/schema/block/howto-block', function( $data, $block ) {
  if(is_single()){
    $supply_tag  = get_field( 'rankmath_supply_field', false, false );
    $tool_tag  = get_field( 'rankmath_tool_field', false, false );
    $array_supply = array();
    $array_tool = array();
    if($supply_tag){
      $supply_tag = trim($supply_tag, '|');
      $supply_tag = explode( '|', $supply_tag );
      foreach($supply_tag as $tag):
        $tag_trim = trim($tag);
        $array_supply[] = array(
          '@type' => "HowToSupply",
          'name' => $tag_trim
        );
      endforeach;
      if(!empty($array_supply))
        $data['howto']['supply'] = $array_supply;
    }
    if($tool_tag){
      $tool_tag = trim($tool_tag, '|');
      $tool_tag = explode( '|', $tool_tag );
      foreach($tool_tag as $tag):
        $tag_trim = trim($tag);
        $array_tool[] = array(
          '@type' => "HowToTool",
          'name' => $tag_trim
        );
      endforeach;
      if(!empty($array_tool))
        $data['howto']['tool'] = $array_tool;
    }
  }
  return $data;
}, 11, 2 );

Sau khi thêm xong code các huynh đệ hãy quay lại trang kiểm tra check xem đã chạy chưa nhé. Nếu chưa chạy thì có gì đó không chính xác rồi, các huynh đệ có thể Comment vào phía bên dưới để Un Tổng hỗ trợ nha. Chúc các huynh đệ thành công!